Jaunais cirks Ziemeļvalstīs

Lai gan šodien var teikt, ka jaunais cirks ziemeļvalstīs ir atradis savu vietu, var pat runāt par īpašu skandināvu stilistiku jeb ziemeļnieku cirka estētiku, tomēr, patiesībā šīs jomas attīstība sākusies diezgan nesen. Tam ir vairāki svarīgi faktori: savstarpēja sadarbība, ko veicina Ziemeļvalstu cirka tīkls (New Nordic circus network), izglītība hobiju un profesionālā līmenī, cirka pētniecības veicināšana un sabiedrības izglītošana par to, kas jaunais cirks ir.

Ziemeļvalstīs jaunais cirks īpaši izplatīts jaunatnes cirkā. Dažādās formās bērniem un jauniešiem pieejama iespēja apgūt cirka mākslu. Saskaņā ar New Nordic Circus Network datiem, ziemeļvalstīs pavisam kopā ir 65 jaunatnes cirka organizācijas (Dānijā 10, Somijā 31, Islandē 1, Norvēģijā 15, Zviedrijā 8). Tomēr Somija ir vienīgā, kam ir valsts līmeņa orgnizācija, kas regulē jaunatnes cirku – Somijas jaunatnes cirka asociācija. Par to, cik jauniešu iesaistīti šajās organizacijās ziemeļvalstīs, precīzu datu nav, bet saskaņā ar Somijas jaunatnes cirka asociācijas datiem, Somijā vien ir 4 000 bērnu un jauniešu, kas apgūst cirka mākslu.

Ziemeļvalstīs, atsķirībā no Baltijas valstīm, cirku iespējams apgūt arī profesionālā līmenī. Pastāv dažādas akreditētas un vēl neakridētas augstskolu programmas. Šobrīd oficiāli cirka mākslu var apgūt Turku Universitātē Somijā un Stokholmas Dejas un cirka universitātē Zviedrijā. Jāpiezīmē, ka abas skolas ir ļoti internacionālas un uz tām dodas mācīties arī daudzi ārzemju studenti, kas savu karjeru vēlāk turpina visā pasaulē. Tāpat arī vietējie mākslinieki, kuri izglītību ieguvuši šajās augstskolās, lielākoties, izvēlas starptautisku karjeru.

Tā kā ir grūti nodefinēt, kas ir profesionāls cirka mākslinieks, nav datu, kas uzskaitītu, cik cirka profesionāļu Ziemeļvalstīs ir kopumā. Pēc aptuveniem aprēķieniem Somijā tādu ir ap 300, Dānijā – apmēram 50, Norvēģijā – 15, bet Zviedrijā – 200.

Interesanti salīdzināt tradicionālā un jaunā cirka proporcijas šajās valstīs. Somijā ir 3 tradicionālie cirki un 20 modernā cirka trupas, Dānijā 7 tradicionālās un 10 jaunā cirka trupas, Norvēģijā šis skaits ir 7 pret 11.

2007. gadā tika dibināts New Nordic Circus Network, kas veicina valstu un mākslinieku savstarpējo sadarbību. Tas rīko gan starptautiskas konferences, gan sadarbības projektus un mākslinieku rezidences. Tiek strādāts arī pie cirka pētniecības attīstīšanas, tomēr pagaidām, Somija ir vienīgā ar savu Valsts informācijas centru.

Zināmākās skandināvu trupas Cirko Aereo no Somijas un Cirkus Cirkör no Zviedrijas jau agrāk viesojušās Latvijā.*

 

Teksta autore – Māra Pāvula

Foto: Einar Kling Odencrants, Patrik & Wes “Between Someonesons”


* Statististikas dati iegūti no New Nordic Circus survey