Ielu mākslas un pasaules mūzikas festivāls RE RE RĪGA! programmas Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 atklāšanas notikuma tematiskajai līnijai Rīgas karnevāls piedāvāja divas izrādes – divus unikālus stāstus no ielu teātra tradīcijām bagātās Barselonas. Improvizācijas performances publiskajā telpā līksmi sapludināja kopā teātri, spēli un dzīvi, nojaucot mākslas un realitātes robežas.

Rīgā viesojās starptautisku atzinību guvušie ielu teātra mākslas meistari no apvienības “Kamchàtka” un “Wandering Orquestra”.

Izrādes notika sestdien, 18.janvārī:

Ielu teātra izrāde „Kamchàtka” sākās pl. 11 :50 Rīgas Starptautiskajā autoostā un turpinājās Centrāltirgus gaļas paviljonā.

Facebook foto galerija ar iespaidiem no izrādes.

Īss izrādes video.

LTV1 sižets par izrādi sākot no 25:40

 

Ielu teātra izrāde „Klīstošais orķestris” sākās pl. 15:00 starp Gaļas un Piena paviljonu un turpinājās Dārzeņu paviljonā.

Facebook foto galerija ar mirkļiem no izrādes norises Centrāltirgū.

Īss video ieskats izrādē.

 

Kopš savas dibināšanas 2006. gadā abi kolektīvi ir piedalījušies pasaules lielākajos ielu mākslas festivālos aptverot vismaz 20 valstis.
Apvienība “Kamchàtka” ieguvusi arī galveno balvu Miramaro festivālā Ģentē, Beļģijā.

Gan “Kamchàtka”, gan “Wandering Orquestra” Rīgā viesojās pirmo reizi.

Kolektīvs „Kamchàtka“ Rīgai piedāvāja asprātīgu stāstu par 8 iebraucējiem no tālienes. Izrāde ir improvizācijas eksperiments, konkrētas vietas iedzīvotāju, urbānās vides un komunikācijas sociālo kodu izpēte. Caur humoru un  uzjautrinošām sadzīves situācijām performance nonāk arī līdz tādai nopietnai sociāli politiskai tēmai kā nelegālo imigrantu problemātika.

Apvienības „Wandering Orquestra“ izrādes pamatā ir komisks stāsts par mūziķiem, kas ieradušies pilsētā, lai sniegtu koncertu. Izrādes gaitā noskaidrojas, ka koncerta vieta nav zināma, vēl vairāk – mūziķi ieradušies nepareizā pilsētā. Šajā improvizācijas eksperimentā aktieri iesaista arī skatītāju, kā rezultātā aizraujošais stāsts kļūst par īstenību.

Abas izrādes aicina nojaukt robežas starp skatītāju un aktieri, sapludināt mākslu ar realitāti, pārsteidzot un veidojot tiešu, vienkāršu un spontānu dialogu ar publiku. Valoda performancēs tiek izmantota minimāli, aktieri izmanto cilvēka neverbālās izpausmes iespējas, mīmiku, ķermeņa ekspresiju.

Izrādes nenotika uz skatuves, bet aptvēra plašāku teritoriju starp Rīgas centrāltirgu un autoostu, tā rosinot skatītāju būt uzmanīgam, raudzīties sev apkārt un jebkurā brīdī būt atvērtam iesaistīties fantāzijas un iztēles spēlē.