Tava izrāde laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāla Re Rīga! programmā 2017. gada 22. augustā LKA Teātra mājā “Zirgu pasts”.

Festivāla programmā atvērta konkursa kārtībā tiks iekļauta viena izrāde (vai tās fragments), kas tapusi Latvijā vai Baltijas valstīs un savā radošajā darbā iekļauj elementus no laikmetīgā cirka vai tas ticis izmantots kā iedvesmas avots.

Novērtējot iepriekšējo gadu skatītāju aktivitāti, ir redzams būtisks intereses pieaugums par laikmetīgo cirku. Diemžēl pagaidām ir ļoti maz vietējo mākslinieku, kas redzami darbotos šajā jomā.

Šīs programmas mērķis ir iedrošināt Latvijas un Baltijas skatuves mākslas māksliniekus veidot starpdisciplinārus darbus un izmēģināt savus spēkus laikmetīgā cirka žanrā, kā arī apzināt vietējos māksliniekus, kuriem jau ir interese veidot starpdisciplināras formas darbus.

  1. gadā paredzēts realizēt pilotprojektu ar 1 mākslinieka vai mākslinieciskās apvienības piedalīšanos. Nākotnē pretendentu skaitu iecerēts palielināt un festivāla programmā iekļaut aizvien vairāk vietējos māksliniekus, tādā veidā atbalstot vietējo jaunradi.

Līdzās iespējai uzstāties, māksliniekam vai mākslinieciskajai apvienībai tiks piedāvāta iespēja arī saņemt palīdzību un ieteikumus no festivāla viesmāksliniekiem, un kopā ar festivāla komandu izvēlēties vienu no viesmāksliniekiem kā savu mentoru, kurš piedalīsies izrādes mēģinājumā un piedāvās savu skatījumu uz izrādes attīstību.

 

Mākslinieku atlase

No 2017. gada 12. līdz 31. jūlijam tiks izsludināta pieteikšanās dalībai festivālā.

Festivāla komanda izvērtēs visus pieteikumus un 7. augustā paziņos, kurš mākslinieks tiks iekļauts festivāla programmā.

 

Konkursa galvenie kritēriji

Piedāvātajai izrādei jābūt vismaz 25 minūtes garai. Izrāde var būt tapšanas procesā, un izrādīšanai var tikt piedāvāts tās fragments. Māksliniekam vai apvienībai, kas vēlas uzstāties festivāla ietvaros, nav sevi jādefinē kā laikmetīgā cirka trupai, bet jāspēj pamatot, kā laikmetīgais cirks ir ietekmējis šīs izrādes tapšanu. Tāpat māksliniekiem jābūt ieinteresētiem sadarboties ar viesmāksliniekiem un izmantot iespēju saņemt kopā ar festivāla komandu izvēlētā mentora atbalstu un ieteikumus ģenerālmēģinājuma laikā. Priekšroka tiks dota starpdisciplināriem darbiem, kam līdz šim nav bijusi iespēja tikt izrādītiem, kā arī māksliniekiem, kas spēj pārliecināt par savu motivāciju darboties laikmetīgā cirka žanrā arī nākotnē.

Lielas atsaucības gadījumā, iespēju robežās, ja māksliniekiem nav nepieciešams segt ceļa un uzturēšanās izdevumus un tie nepārsniedz programmai paredzēto budžetu, festivāls var apsvērt iespēju programmā iekļaut vairākus māksliniekus.

 

Festivāls nodrošina

Izrāde tiks iekļauta festivāla oficiālajā programmā, publicitātes materiālos, tajā skaitā komunikācijā ar starptautiskajiem partneriem un māksliniecisko programmu veidotājiem. Festivāls nodrošina arī telpu 1 izrādīšanas reizei un ģenerālmēģinājumam, kā arī tehnisko (gaismas un skaņas) aprīkojumu un to apkalpojošo personālu.

Festivāls apmaksā fiksētu simbolisku honorāru māksliniekam vai mākslinieciskajai apvienībai – 300 Eur – un sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus Rīgā līdz 300 Eur.

 

Dalībnieka ieguvumi

Šī ir iespēja izrādīt radošo darbu, kuram līdz šim nav bijis piemērots konteksts un izmēģināt jaunas radošās izpausmes formas. Katru gadu festivālu “Re Rīga!” apmeklē gan ārzemju profesionāļi, gan mediji, un šī ir lieliska iespēja veicināt vietējo mākslinieku atpazīstamību, kultūras apmaiņas procesus un starptautisku mākslinieku sadarbību, kā arī mākslinieku individuālo profesionālo izaugsmi.

 

Pieteikšanās

Pieteikumus sūtīt uz mara@reriga.lv līdz 2017. gada 31. jūlijam. Pieteikumā jāietver: īss izrādes idejas izklāsts, radošās komandas apraksts un projekta vadītāja autobiogrāfija, ilustrējošs vizuālais materiāls kā arī izrādīšanai nepieciešamo tehnisko nepieciešamību raksturojums. Projektam iespējams pievienot arī citus materiālus pēc autora izvēles.