Tava izrāde – laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāla Re Rīga! 2020 programmā!

Laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls Re Rīga! izsludina pieteikšanos Baltijas jauno skatuves mākslinieku konkursam. Festivāla programmā konkursa kārtībā tiks iekļauta viena vai divas izrādes (vai to fragmenti), kas tapušas Latvijā vai Baltijas valstīs, kuras iekļauj elementus no laikmetīgā cirka vai tas ticis izmantots kā iedvesmas avots mākslinieku radošajā darbībā.

Novērtējot iepriekšējo gadu skatītāju aktivitāti, ir redzams būtisks intereses pieaugums par laikmetīgo cirku. Tomēr pagaidām ir ļoti maz vietējo mākslinieku, kas redzami darbotos šajā jomā.
Šī konkursa mērķis ir iedrošināt Latvijas un Baltijas skatuves un ielu māksliniekus veidot starpdisciplinārus darbus un izmēģināt savus spēkus laikmetīgā cirka žanrā, kā arī apzināt vietējos māksliniekus, kuriem jau ir interese veidot starpdisciplināras formas darbus.

Mākslinieku atlase

No 2020. gada 10. līdz 31. jūlijam izsludināta pieteikšanās dalībai festivālā.
Festivāla komanda izvērtēs visus pieteikumus un 5. augustā paziņos, kurš(-i) mākslinieks(-i) tiks iekļauts festivāla programmā.

Konkursa galvenie kritēriji

Piedāvātajai izrādei jābūt vismaz 25 minūtes garai. Izrāde var būt tapšanas procesā, un izrādīšanai var tikt piedāvāts tās fragments. Māksliniekam vai apvienībai, kas vēlas uzstāties festivāla ietvaros, nav sevi jādefinē kā laikmetīgā cirka trupai, bet jāspēj pamatot, kā laikmetīgais cirks ir ietekmējis šīs izrādes tapšanu.
Priekšroka tiks dota starpdisciplināriem darbiem, kam līdz šim nav bijusi iespēja tikt izrādītiem, kā arī māksliniekiem, kas spēj pārliecināt par savu motivāciju darboties laikmetīgā cirka žanrā arī nākotnē.

Festivāls nodrošina
Izrāde tiks iekļauta festivāla oficiālajā programmā, publicitātes materiālos, tajā skaitā komunikācijā ar starptautiskajiem partneriem un māksliniecisko programmu veidotājiem. Festivāls nodrošina arī telpu 1 izrādīšanas reizei un ģenerālmēģinājumam, kā arī tehnisko (gaismas un skaņas) aprīkojumu un to apkalpojošo personālu.

Festivāls apmaksā fiksētu simbolisku honorāru māksliniekam vai mākslinieciskajai apvienībai – 500 Eur – un sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus Rīgā 350 Eur apmērā.

Dalībnieka ieguvumi
Šī ir iespēja izrādīt radošo darbu, kuram līdz šim nav bijis piemērots konteksts un izmēģināt jaunas radošās izpausmes formas. Šī ir lieliska iespēja veicināt vietējo mākslinieku atpazīstamību, kultūras apmaiņas procesus un starptautisku mākslinieku sadarbību, kā arī mākslinieku individuālo profesionālo izaugsmi.

Pieteikšanās
Pieteikumus lūgums sūtīt uz info@reriga.lv līdz 2020. gada 31. jūlijam (ieskaitot). Pieteikumā jāietver: īss izrādes idejas izklāsts, radošās komandas apraksts un projekta vadītāja autobiogrāfija, ilustrējošs vizuālais materiāls, kā arī izrādīšanai nepieciešamo tehnisko nepieciešamību raksturojums. Projektam iespējams pievienot arī citus materiālus pēc autora izvēles.

Konkurss pagarināts līdz 3. augustam!

Baltijas jauno skatuves mākslas talantu konkurss notiek pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Attēls: 2018. gada Baltijas jauno skatuves mākslas talantu konkursa uzvarētāji Laura Gorodko un Aleksejs Smolovs ar horeogrāfes Janas Jacukas izrādi “Faux pas”. Foto: Inese Kalniņa