MURMUYO IZRĀDE SU-SESO TALADRO (SPĀNIJA)

Izrādē “Su-seso taladro” darbojas tēls Murmuyo, kurš tika radīts jau vairāk nekā pirms 15 gadiem Čīlē, lai ar neierobežotas fantāzijas palīdzību piedāvātu skatītājiem jaunu “ārpus rāmjiem” esošu pieredzi.

Murmuyo skatuve ir pilsētvide, kurā viņš iejaucas un kuras kārtību maina, pārsvarā izmantojot kustību, mīmiku un nejaušu garāmgājēju iesaisti. Liekot lietā savu virtuozitāti un trakulīgo iztēli, mākslinieks ļauj skatītājam tikt ierautam pārsteidzošu notikumu virpulī, kur ar satīras un humora palīdzību pamanāmas kļūst cilvēku vērtības un trūkumi, kas ikdienā pazūd pilsētas labirintos. Murmuyo galvenais instruments ir viņa paša ķermenis – ar to viņš pauž emocijas un rada tēlus, uzburot vieglu un rotaļīgu atmosfēru, kurā būtiskākā ir saziņa ar publiku.

“Su-seso taladro” ir izrāde, kas apbrīnota un atzinīgi novērtēta gan Eiropas, gan Dienvidamerikas festivālos. Parasti darbība risinās ielu krustojumos, kur Murmuyo konfrontē sevi ar satiksmi un izmanto autovadītāju, gājēju un skatītāju reakciju kā stimulu savam izsmalcinātajam improvizācijas un provokācijas darbam.

Uzticīgākajiem festivāla Re Rīga! apmeklētājiem Murmuyo jau ir zināms – 2018. gadā viņš viesojās festivālā un Rīgas svētkos ar izrādi “Fisura”, izraisot skaļas skatītāju ovācijas.

Rīgas svētkos
Sestdien, 15. augustā 14.00 un 17.00 Buļļu/Dzegužu ielu krustojumā
Svētdien, 16. augustā 14.00 un 17.00 Buļļu/Dzegužu ielu krustojumā

Ilgums: 35–40 minūtes
Bez vecuma ierobežojuma
Bez maksas

Režisors un izpildītājs: Murmuyo (Christian Casanova)

Apmeklējot izrādi, jūs piekrītat ka:
• varat tikt fotografēts un filmēts;
• jūsu attēls var tikt izmantots TV un interneta translāciju laikā, filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos u.c. masu mediju publikācijās.